Home

TONIKIPRODUCTIONS

Niki Lomvardias and Ton Meijer met during their work at gallery Forma Aktua in Groningen. During an excursion to the lithographic studio of the master of lithography, Wim Jonkman, the idea arose to make a film portrait of him. This was the start of a collaboration between Niki and Ton and the beginning of Tonikiproductions was born.

Shortly after their first film, they continue to produce various short films and portraits on artists living in the Netherlands.

Niki Lomvardias en Ton Meijer hebben elkaar ontmoet tijdens hun werkzaamheden bij galerie Forma Akua. Tijdens een excursie naar de steendrukkerij van de nestor van de steendrukkunst, Wim Jonkman, ontstond het idee om een filmportret van hem te maken. Dit was de start van een samenwerking tussen Niki en Ton en Tonikiproductions was geboren.

Kort na hun eerste film bleven ze diverse korte films en portretten maken van beeldende kunstenaars.